Κάτοπτρα-Πιάτα

κάτοπτρα - πιάτα για την λήψη δορυφορικού σήματος για θέαση τηλεοπτικών καναλιών και διαδικτύου